ขั้นตอนการจองคิวทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางออนไลน์

2960

หลังจากที่หลายคนประสบปัญหาในการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ที่ต้องไปติดต่อตั้งแต่เช้ามืด บางคนไปตั้งแต่ตี 4 ตี 5 เลยก็มี สุดท้ายจะได้ทำหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ ส่วนหลายคนก็ใช้เทคนิคในการจ้างคนมาต่อแถวแทนพอใกล้ถึงเวลาค่อยไปทำแบบชิลๆ แต่ก็ต้องเสียเงินมากโข ?? แต่วันนี้ไม่ต้องง้อวิธีการเหล่านี้แล้วครับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกฟีเจอร์ใหม่สำหรับการทำหนังสือเดินทาง นั่นคือ การจองการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อันดับแรกก็เข้าไปที่ลิงค์นี้ >> เข้าสู่หน้าการจองคิว

วิธีการจองคิว

1.  เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการจองคิวล่วงหน้า

2.  เลือกวัน ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ

3.  เลือกช่วงเวลาที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ

4.  กรอกเข้ามูลของผู้ที่ทำการจองคิว

  • กรอกรหัสเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • ระบุ ชื่อ – สกุล

5.  กดปุ่มจองคิวเพื่อทำการยืนยัน

6.  ทำการพิมพ์ข้อมูลลำดับคิว ที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นเด็ก/ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครองที่จะพาเด็กไปทำหนังสือเดินทางแทนได้

เงื่อนไขการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

1.  ผู้จองต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดไม่น้อยกว่า 30 นาที หากผิดเวลาคิวดังกล่าวจะถูกเลิก

2.  ผู้จองสามารถรับบริการได้เฉพาะสำนักงานที่เลือกไว้เท่านั้น

3.  ข้อมูลที่แสดงต้องเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลจริง ในกรณีที่ทำการจองคิวให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตามข้อที่ 1

4.  ไม่สามารถให้บุคคลอื่นนำคิวไปใช้แทนได้

5.  เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กรมการกงสุลกำหนด

6.  การจองคิวใช้สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น

7.  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ (โดยไม่นับวันที่ทำการจอง)

8.  กรณียกเลิกการจองคิว ท่านจะไม่สามารถจองคิวทางอินเตอร์เน็ตได้อีกภายใน 5 วันทำการ แต่สามารถมารับคิวปกติที่สำนักงานได้

9.  สามารถนำบุตร/ผู้เยาว์ ซึ่งอายุต่ำกว่า 7 ขวบมาร่วมทำหนังสือเดินทางได้ไม่เกิน 1 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.appdisqus.com/

ฝากกด Share ด้วยนะครับ
Top