“อิ่มบุญ สุขใจ” ไหว้พระ 5 วัด @ ราชุบรี

การทำบุญไหว้พระ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้สูงอายุก็ไปเที่ยวได้ หากเพื่อนๆกำลังมองหาเส้นทางไหว้พระที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทริปนี้ NOPE จะขออาสาพาเพื่อนๆ ไปทำบุญ ไหว้พระ และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ใช้เวลาเดินทางไม่เกินสองชั่วโมง สายบุญพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยค่ะ… 

วัดหนองกวางใหม่ (ถ้ำบารมี) อ.โพธาราม นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ ราศี ๑๒ เจดีย์ ตามปีเกิด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียและเนปาล ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ไม่สูงมากนัก เดินสบาย พระธาตุตั้งเรียงรายไม่ห่างกันมากนัก    

บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ เสียงลมพัดผ่าน ทิวเขาที่สวยงามรายล้อม สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิวท้องทุ่งนากว้างไกล ซึ่งในกรุงเทพฯ ไม่มีแน่นอน หลังจากไหว้พระธาตุครบทั้ง ๑๒ ราศรี เรียบร้อย เป็นความโชคดีมากๆ มีโอกาสได้เข้าไปไหว้พระ ในพระอุโบสถที่ทางวัดพึ่งจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วันที่ ๒๕ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ไม่รอช้าเก็บภาพสวยๆของพระอุโบสถมาฝากทุกท่าน

วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม  เนื้อประมาณ ๔๐ ไร่ รอบๆบริเวณวัดโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม เดิมชื่อวัดสระอาน ไม่มีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษา  เดิมสร้างสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี ๒๒๗๕ มีอายุประมาณ ๒๘๐ ปี ประมาณปี ๒๔๗๕  เริ่มมีพระภิกษุเข้ามาพักจำพรรษาเรื่อยมาในปี ๒๕๐๐ ได้เปลี่ยนชื่อจาก วัดสระอาน มาเป็น วัดพระศรีอารย์อุโบสถทองคำร้อยล้าน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง ๓๗ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐  โดย พระครูสิริพัฒนกิจ (หลวงพ่อขันธ์ กนฺตธโร) อดีตเจ้าวัดพระศรีอารย์ เป็นผู้ริเริ่ม ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ การก่อสร้าง อุโบสถครั้งนี้ เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบพิธีกรรมของภิกษุสงฆ์ อีกทั้ง ยังเป็น กาาแสดงถึงมรดกของไทย ด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม  อุโบสถทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประดับด้วยลวดลายรูปปั้น เป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน อุโบสถหลังใหม่นี้ไม่มีแบบสำเร็จรูป เป็นการสร้างตามแบบที่หลวงพ่อขันธ์ ต้องการ ในสมัยนั้น การก่อสร้างในต่างจังหวัด ยังไม่มีการ ตอกเสาเข็ม เพียงแต่นำหินมาถมและเทคานรองรับเพื่อสร้างตัวอุโบสถได้เลย ช่างผู้รับงานก่อสร้างเป็นคนบ้านพระศรีอารย์ ส่วนแรงงานเป็นการลงแรงของคนในชุมชน และใกล้เคียง การก่อสร้าง  ส่วนมากทำในเวลาที่ว่างจากงานประจำของชาวบ้าน กระทั่งในปี ๒๕๑๗ เกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้ชาวบ้านหวั่นวิตกว่า อุโบสถที่อยู่ระหว่าง ก่อสร้างจะพังลงมา เพราะไม่มีเสาเข็ม แต่หลัง จากน้ำลดลงแล้ว ไม่ปรากฏความเสียหายใดๆพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ โดยมี หลวงพ่ออุตตมะ (พระราชสังวรอุดม) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี เป็นประธานในการอัญเชิญ มาประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถร้อยล้านหลังนี้ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๖

พระศรีอารย์ พระพุทธรูปเกาแก่คู่วัด พิมพ์พระศรีอารย์ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีตาลปัตรอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูป จีวรจับกลีบคล้ายพระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้

วัดหนองหอย อ.เมือง  เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดหนองหอย” สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๒ กม. เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง ๑๖ เมตร หน้าตักกว้าง ๙ เมตร ประชาชนทัวไปเรียกกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย”  ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี  ชาวบ้านเรียก หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ วา ๙ นิ้ว สูง ๓๐ เมตร เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ (ยี่สิบล้านบาท) ก่อสร้างบนยอดเขาขนาดกลางชื่อ “เขาน้อยสรรพยา” หลังจากสร้างหลวงพ่อใหญ่แล้วชาวบ้านเรียกว่า “เขาพระใหญ่” ภายในฐานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อใหญ่ ได้สร้างเป็นวิหารและภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อพระพุทธเจ้า ๓ องค์ ซึ่งเป็นคตินิยมของชาวจีน รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม และยังมีรูปหล่อเทพเจ้าที่เคารพนับถือของชาวจีน รวมทั้งมีภาพเขียนสีน้ำมันซึ่งเป็นรูปของ ๑๘ อรหันต์และ เทพเจ้าของฮินดูอันงดงาม

วัดมหาธาตุวรวิหาร.เมือง  วัดสำคัญของเมืองราชบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งเขมร ตัววัดตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่กลองในตัวเมืองราชบุรี เป็นสถานที่ตั้งของพระปรางค์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งประกอบด้วยพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่ และพระปรางค์บริวารอีก ๓ องค์ที่อยู่โดยรอบ มีความน่าสนใจขึ้นไปอีกเมื่อด้านในของพระปรางค์นั้นมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังโบราณอยู่ด้วย ส่วนใหญ่เป็นภาพของพระพุทธรูปงามสง่า

พระวิหารหลวง  มีพระพุทธรูปปั้นแกนหินทรายขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่สององค์ เรียกว่า พระมงคลบุรี หันหลังให้กัน ตามความเชื่อของคนสมัยนั้นให้ท่านช่วยระวังหน้าระวังหลัง และเป็นที่สักการะประจำเมืองราชบุรี

วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่).บ้านโป่ง  อุโบสถกรุด้วยสแตนเลสทั้งด้านนอกและด้านใน ก่อตั้งขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๕) แต่เดิมอุโบสถสร้างด้วยอิฐและปูน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันบูรณะใหม่ด้วยการหุ้มสแตนเลสครอบหลังเดิมทั้งหลัง โดยใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๕ ล้านบาท ชาวบ้านมักเรียก “วัดโพธิ์คู่” เนื่องจากในสมัยก่อนมีต้นโพธิ์ขึ้นคู่กันอยู่หลายคู่    เป็นวัดหลักของตำบลปากแรต ตั้งบนพื้นที่ ๑๕ ไร่

พระปางปาลิไลยก์ เป็นสำที่นับถือและกราบไหว้ของชาวพุทธเมื่อเดินทางมายังวัดแห่งนี้  อนุสรณ์เตือนใจสมัยสงครามโลกครั้งที่

สำหรับวันนี้ขอฝาก เส้นทางราชบุรี ไหว้พระ 5 วัด สำหรับสายบุญไว้ด้วยนะคะ ทริปหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหน ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

ฝากกด Share ด้วยนะครับ
Top